Gradbeništvo Dolničar, Dol. Boštanj 66, 8294 Boštanj | GSM: 031 720 203, 041 322 890

 

STORITVE

Zemeljska dela

 • nudimo vam vse vrste izkopov (strojno in ročno),
 • odvozi in dovozi različnih materialov,
 • izdelava odvodnjavanja in kanalizacije,
 • priprava dvorišč in ostalih površin za tlakovanje in asfaltiranje,
 • urejamo zelenice in parke.

Tlakovanje

 • dobava in polaganje tlakovcev in plošč različnih proizvajalcev,
 • dobava in polaganje betonskih robnikov,
 • dobava in polaganje različnih naravnih materialov (granit - kamen),
 • izdelava zunanjih stopnic iz tlakovcev, betonskih plošč,
 • gradnja manjših objektov (garaže, drvarnice),
 • izdelava različnih betonskih površin in temeljev po naročilu.

Izdelava opornih zidov

 • dobava in vgrajevanje različnih škarpnih elementov,
 • betonski oporni zidovi,
 • polaganje brežin iz škarpnikov.

Ograje

 • dobava in montaža vseh vrst ograj,
 • dobava in montaža vseh vrst,
  ograjnih vrat.

Asfaltiranje

 • dovoznih poti,
 • parkirnih prostorov in dvorišč,
 • pločnikov.

Fekalna in meteorna kanalizacija

Gradbeništvo Dolničar, Marinka Dolničar s.p.

Dol. Boštanj 66, 8294 Boštanj

 

T: 00386 (7) 81 62 430 |  F: 00386 (7) 81 62 431

GSM: 031 720 203, 041 322 890

E: marinka.dolnicar@siol.net

 

Gradbeništvo Dolničar 2016 | Vse pravice pridržane